Køberrådgivning

Bygge- og Skaderådgiver

                 Lars Olesen

Køberrådgivning

Når du køber eller har købt et hus...

 

er det sikkert den største investering i dit liv. Ejendomsmægleren laver aftalen mellem køber og sælger, advokaten og banken gennemgår købskontrakt,  servitutter, budget, tilbud på finansering, men hvad med...

 

- Aldersrelaterede forhold ved huset (fugtig kælder, kuldebroer mv.)

- Husets løbede drift og vedligeholdelse (restlevetid på tage,

   ydervægge, installationer)

- Risikovurdering af forhold nævnt i tilstandsrapporten

- Hvilke ombygninger er det muligt at udføre (kan man

   flytte vægge, lave vindueshuller osv.)

 

 

Hvis der ikke er styr på disse forhold, kan boligdrømmen nemt briste, og huset kan ikke anvendes som forventet. Der kan komme uforudsete udgifter, der belaster økonomien, eller huset er måske slet ikke er egnet til jeres behov.

 

Hvad kan vi tilbyde?

 

Bygge- og Skaderådgiver vil på baggrund af familiens behov hjælpe med at opfylde boligdrømmen. Dette gør vi ved at sætte os ind i din boligdrøm, familiens "gør-det-selv-niveau", familiens størrelse osv., og på den baggrund finde det rigtige hus.

 

Når drømmehuset er fundet eller købt, kan Bygge- og Skaderådgiver også tilbyde

 

- at lave drifts- og vedligeholdelsesplaner, der for en årrække giver overblik over de løbende udgifter for boligens nødvendige

   vedligeholdelse

- at rådgive ved om-/tilbygninger

- at udarbejde udbudsmateriale

- at indhente tilbud fra håndværkere

- at udarbejde rentabilitetsberegning for at opfylde Bygningsreglementets energikrav

- at rådgive om de rigtige forsikringer og dækninger

- at kvalitetssikre om-/tilbygningen, så gældende regler overholdes, og finish er i top

 

Sammen med Bygge- og Skaderådgiver gennemgås huset/byggeprojektet/vedligeholdelsesplanen, og vi tilpasser gennemgangen til jeres behov.

Kontakt Info

 

 

 

 

 

Skaderådgiver ApS